ورزشی

اندام متناسب با ورزش در خانه

/post-2

قبل از هر چیز باید بدانید که برای تناسب اندام اصل اول کالری سوزی است تا به وزن ایده آل برسید. و البته رسیدن به وزن دلخواه پایان کار نیست. برای حفظ این تعادل، باید از تمرینات کششی و قدرتی استفاده کنید. و روی عضلات خود کار کنید.